Kwaliteit

Onze kabels zijn uitsluitend afkomstig van vermaarde fabrikanten. De bedrijven die aan ons leveren worden regelmatig gecontroleerd door externe audits. Hierdoor kunnen we u steeds gelijkblijvende kwaliteit garanderen.

Kerncentrales zijn bijvoorbeeld gebonden aan bijzonder strikte reglementeringen. Wij zijn geautoriseerd om onze kabels en leidingen aan de Belgische kerncentrales te leveren.